برگزاری پنل‌های تخصصی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران

  چالش های زنجیره تامین صنعت آلومینیوم و راهکارها ​ تکنولوژی و محیط زیست در صنعت آلومینیوم ​ فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از آلومینیوم در صنعت خودرو ​ بازار شمش آلومینیوم ایران  

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم مقالات

مهلت ثبت نام در کنفرانس حداکثر تا تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ می‌باشد.  مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی: فایل ارائه شفاهی مقاله مطابق با فرمت ارائه شده توسط کنفرانس بوده و در ضمن ارائه به زبان انگلیسی باید انجام گیرد. مدت زمان