کارگاه آموزشی نگرشی نوین در ذوب، آلیاژسازی و ریخته‌گری آلومینیوم و آلیاژهای آن

سرفصل‌ها آشنایی و گروه بندی آلیاژهای آلومینیم نام گذاری آلیاژهای آلومینیم بر اساس استانداردهای بین المللی بررسی نقش عناصر آلیاژی و کاربرد آلیاژها با ذکر مثال آشنایی با کوره های ذوب و نگدارنده آلومینیم (قطعه ریزی و شمش ریزی) واکنش

کارگاه آموزشی بررسی تحولات و خواص دیرگدازهای مصرفی صنعت آلومینیوم

سرفصل‌ها Advances in Aluminum Refractories Researches & Developments in Iran Classifications of Refractories used in Aluminum Industry: Oxide & Nonoxide Refractories Dens & Lightweight Refractories Refractories and Carbon Cathode Materials for Aluminum Reduction Cells Brief Information on the Lining of