کارگاه های آموزشی

 

اطلاعات تکمیلی

هزینه

تاریخ

مدرسین

عنوان دوره

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

 

بیشتر…

 

۴۰۰ هزار تومان آزاد

۱۶۰ هزار تومان دانشجویی

۲-۳

اردیبهشت ۱۳۹۷

دکتر جودی رونگه

 تکنولوژی آندایزینگ و عملیات سطحی آلومینیوم

دکتر مارسلو روسی

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

 

بیشتر …

 

۵۰۰ هزار تومان آزاد

۲۰۰ هزار تومان دانشجویی

 

۲-۳

اردیبهشت ۱۳۹۷

پرفسور بری ولچ

 

تکنولوژی احیای آلومینیوم

پرفسور پیتر پولیاکوف

 

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

 

بیشتر …

 

۲۵۰ هزار تومان آزاد

۱۰۰ هزار تومان دانشجویی

 

۳

اردیبهشت ۱۳۹۷

پروفسور هاینز پالکوفسکی

 

مواد ساندویچ (ساندویچ پنل‌ها) و کاربرد آنها در قظعات سبک وزن در خودروسازی، هوا-فضا و پزشکی

پروفسور عادله کارادو

 

 

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر …

 

 

۲۰۰ هزار تومان آزاد

۸۰ هزار تومان دانشجویی

 

 

۱

اردیبهشت ۱۳۹۷

 

دکتر حسین سرپولکی

 

 

بررسی تحولات و خواص دیرگدازهای مصرفی صنعت آلومینیوم

 

 

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر …

 

 

۲۰۰ هزار تومان آزاد

۸۰ هزار تومان دانشجویی

 

 

۱

اردیبهشت ۱۳۹۷

 

دکتر مهدی میراسماعیلی

 

 

نگرشی نوین در ذوب، آلیاژسازی و ریخته گری آلومینیم و آلیاژها (قطعه ریزی- شمش ریزی)

فرم ثبت نام در کارگاه