کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران ۲۰۰۹

دبیر کنفرانس دبیر علمی  دبیر اجرایی
salehi2 soltanieh Karimi (2)
دکتر محمدتقی صالحی دکتر منصور سلطانیه غلامرضا کریمی اقدم
[icon name=”icon-hand-left”] گزارش کنفرانس

[icon name=”icon-hand-left”] گالری تصاویر

[icon name=”icon-hand-left”] مقالات

[icon name=”icon-hand-left”] حامیان

[icon name=”icon-hand-left”] غرفه داران