کنفرانس ۲۰۱۴

 

کنفرانس بین المللی آلومینیوم ۲۰۱۴

دبیر کنفرانس دبیر علمی دبیر اجرایی
soltanieh aboutalebi serajian2
دکتر منصور سلطانیه دکتر محمدرضا ابوطالبی مهندس حسین سراجیان

 

 

 گزارش کنفرانس

 گالری تصاویر

 مقالات

 حامیان

 غرفه داران

کارگاه‌های آموزشی

 نشست‌های تکنولوژی