• آذر شهاب تبریز
 • فلز سازه اراک
 • آمیژان آلومینیوم
 • پارس کرنت
 • جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران
 • بهین صنعت یام
 • آلومینیوم پارس
 • نسوزکار آذرخش
 • اینسرتک
 • فستو پنیوماتیک
 • نورد آلومینیوم اراک
 • تفلون ترنج
 • طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت
 • آلومتک و آلومراد
 • صنایع فلزات غیرآهنی چین (NFC)
 • گروه صنعتی آتبین
 • گداختار
 • گروه تحقیق و توسعه ارا
 • صنایع آلومینیوم ابتکار
 • آکپا ایران
 • انجمن دایکست ایران- سندیکا صنایع آلومینیوم ایران
 • متال بولتن
 • جامعه ریخته‌گران ایران
 • آزمایشگاه متالورژی جهاد شریف
 • انجمن مهندسین متالورژی اراک
 • آلوپلنت (ایتالیا)
 • مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران
 • پاشش کار
 • جهانتاب سپاهان
 • گروه صنعتی فناوران
 • دُر دانش سینا
 • صنایع آلومرول نوین
 • صنایع آلومینیوم پردیس
 • سیم و کابل ابهر
 • پایا افزار فلز
 • سیم و کابل مغان
 • رنگین پروفیل کویر
 • آلومینای ایران
 • آلومینیوم المهدی هرمزال
 • آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • صنایع آلومینیوم ماندگار
 • فارس ریزان مواد
 • جامعه ریخته‌گران ایران
 • انجمن مهندسین متالورژی ایران
 • گروه تولیدی و صنعتی خدابخشی
 • صنایع ماشین سازی مبتکران روز آسیا
 • پارس آلومان کار
 • پاشکار صنعت
 • صنایع آلومینیوم آبسکون
 • نظام مهندسی معدن