بهینه سازی فرآیند ریخته‌گری آلومینیوم

۲ و ۳ خرداد، تهران

Hassan-Alivaliollahi-e1399231080288
دکتر حسن علی ولی اللهی
Dr. M. Hassan Alivaliollahi

موضوعات دوره آموزشی:

۱- احیاء فلز در آلومینیوم مذاب طی فرآیند ریخته‌گری
۲- فهرست عیوب ریختگی اسلب‌ها
· اسلب (تختال) خمیده
· ترک سرد
· ترک‌ها
· آخال‌ها
۳- نصب و استفاده از فیلترهای سرامیکی
۴- میزان هیدروژن برای آلیاژهای مختلف
· مکانیزم گاززداها
۵- برنامه‌های کنترل
· برنامه کنترل برای مواد اولیه خام
· برنامه کنترل طی فرآیند ریخته‌گری

نکته: این عناوین برای کار روزانه در کارخانجات ریخته‌گری آلومینیوم درنظر گرفته شده‌اند.

درباره مدرس: