کنفرانس بین المللی آلومینیوم ۲۰۱۶

دبیر کنفرانس دبیر علمی دبیر اجرایی
soltanieh aboutalebi 4_6010579282168906081
دکتر منصور سلطانیه دکتر محمدرضا ابوطالبی مهندس حسین سراجیان
[icon name=”icon-hand-left”] گزارش کنفرانس

[icon name=”icon-hand-left”] گالری تصاویر

[icon name=”icon-hand-left”] مقالات

[icon name=”icon-hand-left”] حامیان

[icon name=”icon-hand-left”] غرفه داران

[icon name=”icon-hand-left”] کارگاه‌های آموزشی

[icon name=”icon-hand-left”] نشست‌های تکنولوژی