کنفرانس بین المللی آلومینیوم ۲۰۱۲

دبیر کنفرانس دبیر علمی دبیر اجرایی 
aboutalebi soltanieh serajian2
دکتر محمدرضا ابوطالبی دکتر منصور سلطانیه مهندس حسین سراجیان
[icon name=”icon-hand-left”] گزارش کنفرانس

[icon name=”icon-hand-left”] گالری تصاویر

[icon name=”icon-hand-left”] مقالات

[icon name=”icon-hand-left”] حامیان

[icon name=”icon-hand-left”] غرفه داران