در راستای بیان چالش‌های صنعت بالادستی و پایین دستی آلومینیوم و بیان راهکارهای آن در این دوره از کنفرانس پنل‌های تخصصی پیش‌بینی شده است که با حضور کارشناسان برجسته داخلی و خارجی برگزار می‌گردد.
این پنل‌ها در سالن اصلی کنفرانس و با حضور شرکت کنندگان با ارائه مطالب کارشناسان، طرح موضوعات و پرسش و پاسخ همراه خواهد بود.
برنامه برگزاری این پنل‌ها بزودی اعلام خواهد شد.