نشستهای تکنولوژی کنفرانس آلومینیوم ۲۰۲۰

همانند دوره قبل، در ششمین دوره کنفرانس آلومینیوم نیز نشست‌های تکنولوژی برگزار خواهد شد. برنامه زمانی این نشست ها به زودی بر روی سایت قرار می‌گیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید