برای آگاهی از شرایط حامیان در کنفرانس با ما تماس بگیرید

اسپانسرهای کنونی کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران:

نام حامی کشور لوگو نوع حمایت
ایران IRALCO diamond
  •  NFC
چین NFC  diamond
ایران almahdi  diamond
  • Danieli
ایتالیا danieli_91508  gold star
  • Outotec
آلمان Outotec_CMYK  gold star
  • SMS group
آلمان  SMS-group_logo  gold star
  •  Rusal
 روسیه  RUSAL-logo-eng2  gold star
ایران Logo_parsaluman-kar100  silver
ایران Imam stand200-90  silver
  •  ایران آلومینا
 ایران  Iran-alumina  bronze-star
  • Five Solios
 فرانسه  Fives_logotype_quadri
  •  پایا افزار
 ایران  paya-afza-LOGO