تغییر زمان برگزاری کنفرانس و نمایشگاه

به اطلاع پژوهشگران، محققین و شرکت‌کنندگان گرامی ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران  می‌رساند، پیرو شیوع ویروس کرونا در ایران و سایز نقاط جهان و به منظور پیشگیری از گسترش آن و لزوم رعایت نکات بهداشتی و خودداری از