عنوان دوره مدرس تاریخ
——————————————— ———————————- ——————  ————- ————–
Judy
دکتر جودی ام. رانج
Dr. Jude M. Runge
جزئیات بیشتر…
عملیات سطحی و آندایزینگ آلومینیوم
———————————- ۲۰-۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵  به زبان انگلیسی ————–
  WALTER2
دکتر دالا باربا
Dr. Walter Dalla Barba
جزئیات بیشتر…
——————————————– ———————————- —————— ————– ————–
تکنولوژی احیای آلومینیوم
 oye
پروفسور هارلد اویهProf. Harald Øye
 ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ به زبان انگلیسی جزئیات بیشتر…
——————————————— ———————————- —————— ————– ————–
bahrami دکتر عباس بهرامی جزئیات بیشتر…
تکنولوژی اکستروژن آلومینیوم
———————————- ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ به زبان فارسی ————–
Eivani
دکتر علیرضا ایوانی
جزئیات بیشتر …
——————————————— ———————————- ——————  ————- ————–
میراسماعیلیدکتر مهدی میراسماعیلی  جزئیات بیشتر …
نگرشی نوین بر ریخته ­گری آلیاژهای آلومینیوم (قطعه ­ریزی- شمش ریزی)
———————————-  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به زبان فارسی ————–
فتحیمهندس سیامک فتحی جزئیات بیشتر …