• آلومینیوم ایران (ایرالکو)
 • آلومینیوم المهدی
 • آلومینیوم پارس
 • صنایع آلومینیوم پردیس
 • نورد آلومینیوم اراک
 • صنایع آلومرول نوین
 • دُر دانش سینا
 • صنایع آلومینیوم پیمان
 • حامی فناوران یکتا
 • سایپا پیستون
 • ریخته‌گری آلومینیوم ایران ‌خودرو
 • سنتام
 • آی ام دی
 • ایران لوله
 • الوماتک (آلمان)
 • کاچیران
 • نسوز مهر گداز
 • مجتمع خدمات آلومینیوم ماندگار
 • آرین ماهتاب گستر
 • فرا تک
 • فناوران صنعت پرتو
 • صنایع آلومینیوم میرال
 • ایران تکنیک
 • صنعت سرام
 • آذر شهاب تبریز
 • فرانسوز یزد
 • چینندگان
 • بازرگانی نورگام
 • انجمن مهندسین متالورژی ایران
 • کوش آور تجهیز
 • کلینیک صنعت
 • جامعه ریخته‌گران ایران
 • مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران
 • سندیکای صنایع آلومینیوم ایران
 • ماهنامه پردازش
 • ماهنامه صنعت ریخته‌گری
 • دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آسان آلومینیوم (ترکیه)
 • فوشان آلومینیوم (چین)
 • رفراتکنیک (آلمان)
 • کوپریون (آلمان)
 • آی ام اس دلتاماتیک (ایتالیا)
 • کارخانه بازیافت برناردی (ایتالیا)
 • آرون تکنولوژی (انگلستان)
 • شرکت آی ام پی (آلمان)
 • گروه امگی (ایتالیا)
 • اینسرتک (اسپانیا)
 • مارمارا متال (ترکیه)
 • سکو (لهستان)
 • صنایع فلزات غیر آهنی چین (NFC)
 • می متالز