ثبت نام

 فرم ثبت نام در سایت

  هزینه شرکت در کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران ۲۰۱۸ به شرح زیر است ( مبلغ به ازای یک نفر و به ریال می باشد )

۴,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد بدون مقاله
۳,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد با مقاله
+۱,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد به ازای هر مقاله اضافی
۲,۰۰۰,۰۰۰ دانشجویی بدون مقاله
۱,۵۰۰,۰۰۰ دانشجویی با مقاله
+۵۰۰,۰۰۰  ثبت نام دانشجویی به ازای هر مقاله اضافی
۳,۶۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد گروهی ۴-۶ نفره ( به ازای هر نفر )
۳,۴۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد گروهی ۷-۱۰ نفره ( به ازای هر نفر )
۳,۲۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد گروهی ۱۱ نفره و به بالا ( به ازای هر نفر )

 

هزینه مربوط به شرکت در کنفرانس بین المللی آلومینیوم ۲۰۱۸ را با توجه به جدول فوق به شماره حساب ۲۱۷۷۵۷۹۰۰۱۰۰۴ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک ملی ایران واریز نمایید. همچنین می توانید مبلغ مورد نظر را به صورت اینترنتی با استفاده از شماره شبای زیر پرداخت کنید.
IR19 0170 0000 0217 7579 0010 04
لطفا پس از ثبت نام  و ورود به سایت با نام کاربری، اطلاعات پرداخت را از طریق فرم “ثبت پرداخت” ثبت نمایید(آپلود تصویر فیش پرداختی یا فایل اطلاعات تراکنش الزامی است). پس از مشاهده و تایید اطلاعات ثبت شده توسط مسئولین ثبت نام، ایمیل تایید نهایی ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد.
.
.
 register