محورهای کنفرانس

هدف کنفرانس‌ بین‌المللی آلومینیوم ایران ارائه و بحث پیرامون پیشرفت‌های اخیر در مورد آلومینیوم است که تمامی جنبه‌های تولید، فراوری، ساخت، ساختار و خواص و کاربردهای مهندسی آلومینیوم را در برمی‌گیرد. کارگاه‌های آموزشی و جلسات فناوری نیز با همکاری شرکت‌ها

معرفی کنفرانس

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران (IIAC2020) در تاریخ ۲ و ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران (IARC) و سازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. انرژی