قابل توجه نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است

 • لطفا پوستر خود را مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط کنفرانس آماده نمایید.
 • از ارسال پوستر خود پیش از کنفرانس خودداری نمایید. کلیه پوسترها روز اول کنفرانس قبل از ساعت ۱۰ صبح تحویل گرفته شده و در محل خود نصب می‌شوند. 
 • کلیه پوسترها هر دو روز در محل نصب پوسترها باقی خواهند ماند.

 

کلیه مقالات در حوزه‌های:

 • Raw materials and Reduction Technology
 • Corrosion and Surface Treatment
 • Casting and Solidification
 • Heat Treatment

در روز سه‌شنبه بعدازظهر ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵-۱۶، داوری خواهند شد.

و کلیه مقالات در حوزه‌های:

 • Advanced Materials
 • Powder Metallurgy
 • Welding and Joining
 • Metalworking and Mechanical Properties
 • Simulation and Automation

در روز چهارشنبه صبح ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۰-۱۱، داوری خواهند شد.

در ضمن به ۵ پوستر برگزیده جوایزی تعلق می‌گیرد.

 

برنامه زمانبندی داوری پوسترها