مهلت ثبت نام در کنفرانس حداکثر تا تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ می‌باشد. 

مقالات پذیرفته شده به صورت شفاهی:

  • فایل ارائه شفاهی مقاله مطابق با فرمت ارائه شده توسط کنفرانس بوده و در ضمن ارائه به زبان انگلیسی باید انجام گیرد.
  • مدت زمان ارائه حداکثر ۱۵ دقیقه است (همراه با پرسش و پاسخ ۲۰ دقیقه)
  • فایل ارائه شفاهی باید تا تاریخ ۲۹ فروردین از طریق ایمیل scientific@iiac20.ir به دبیرخانه کنفرانس ارسال گردد.
  • تمامی تجهیزات جهت ارائه شفاهی مقالات توسط کنفرانس فراهم خواهد شد. نویسندگانی که برای ارائه مقاله خود نیاز به مک بوک دارند، لطفا لپتاپ و کابل اتصال آن را همراه داشته باشند و کمیته برگزاری را در این مورد مطلع نمایند.

مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر:

نویسندگان مقالاتی که به صورت پوستر پذیرفته شده است توجه داشته باشند که کلیه پوسترها باید مطابق با فرمت ذکر شده توسط کنفرانسارائه گردند.

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم مقالات