سخنرانی و خوشامدگویی دکتر سیدحسین سیدین؛ دبیر کنفرانس

سخنرانی دکتر سعدمحمدی؛ عضو هیئت مدیره ایمیدرو در مراسم افتتاحیه