هدف کنفرانس‌های بین المللی آلومینیوم ارائه و بحث پیرامون پیشرفت های اخیر در مورد آلومینیوم است که تمامی جنبه های تولید، فراوری، ساخت، ساختار و خواص و کاربردهای مهندسی آلومینیوم را در بر می گیرد.
کارگاه های آموزشی و جلسات فناوری نیز با هماری شرکت ها و سازمان های داخلی و بین المللی برگزار می گردد. علاوه بر این در نمایشگاه جانبی کنفراس آخرین محصولات و دستاوردهای شرکت های داخلی و خارجی عرضه می شود.
ارائه مقالات به صورت شفاهی و پوستر در موضعات مختلف از دیگر بخش های این کنفرانس است.
کمیته برگزاری کنفرانس از تمامی پزوهشگران و متخصصان برجسته در زمینه علوم فلزی، تولید، فراوری و ساخت در زمینه آلومینیوم از ایران و سایر کشور های جهان برای ارائه سخنرانی در کنفرانس بین المللی آلومینیوم دعوت به عمل می آورد.